Τίτλος "Ιστορίες για Αγρίους"
Συγγραφέας Αλέξης Κυπρίδημος
Εκδότης Smashwords
Πρώτη δημοσίευση 2012
Σελίδες 240
Έκταση 61.000 λέξεις
ISBN 9781476383927
Τιμή $2.99
Τίτλος
"Ιστορίες για Αγρίους"
Συγγραφέας
Αλέξης Κυπρίδημος
Εκδότης
Smashwords
Πρώτη δημοσίευση
2012
Σελίδες
240
Έκταση
61.000 λέξεις
ISBN
9781476383927
Τιμή
$2.99

Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω σημεία πώλησης

Ιστορίες για Αγρίους, εξώφυλλο